Wynajem aut Gliwice

On 13 stycznia 2014 by admin

Sitcar – Wynajem aut Gliwice Zabrze Katowice, Bytom, Pyrzowice, Śląsk.

Jeśli ZOSTAŁEŚ BEZ SAMOCHODU to MAMY DLA CIEBIE AUTO ZASTĘPCZE OPŁACANE Z POLISY OC SPRAWCY WYPADKU !!

Wynajem samochodu zastepczego w pełni bezgotówkowy ! – Nie pobieramy żadnych opłat , kaucji i podobnych kosztów! Wystarczy wysłać zgłoszenie lub do nas zadzwonić telefon czynny 24h/dobę

Tel. +48 730 734 066

Zarówno jeżeli użytkujesz pojazd do celów zarobkowych czy prywatnych możesz wynająć auto zastępcze w naszej wypożyczalni. Jeżeli posiadasz swoje prywatne auto, którym codziennie dojeżdżasz do pracy, szkoły czy na zakupy również należy Ci się auto zastępcze! 

W myśl obowiązującego prawa możesz wypożyczyć samochód zastępczy w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji czy wypadku, do czasu naprawy Twojego auta.

Po podpisaniu adekwatnych dokumentów nasza firma zwraca się w Twoim imieniu do Ubezpieczyciela sprawcy wypadku o zwrot poniesionych kosztów za wynajem auta zastępczego w Naszej wypożyczalni!

Raport Rzecznika Ubezpieczonych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych:

W ostatnich latach na rynku usług ubezpieczeniowych najczęstszym przedmiotem sporów i problemów jest sposób ustalenia wysokości kwoty odszkodowania przez zakłady ubezpieczeń w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej: OC p.p.m.). Poszkodowani składając skargi do Rzecznika Ubezpieczonych najczęściej zarzucają zakładom ubezpieczeń zaniżenia wysokości kwoty odszkodowania poprzez stosowanie potrąceń amortyzacyjnych i zamienników zamiast części oryginalnych przy ustaleniu wysokości kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów. Poszkodowani skarżą się również na brak zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego oraz utrudnienia w realizacji roszczeń związanych z utratą wartości handlowej pojazdu. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych, zasady ustalenia wysokości odszkodowania za wyżej wskazane roszczenia zostały szeroko wyjaśnione i rozstrzygnięte w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w szczególności w:

a)      uchwale z dnia 17 listopada 2011 (III CZP 05/11 – najem pojazdu zastępczego),

upset man after car crash

b)      w uchwale z dnia 12 kwietnia 2012 r. (III CZP 80/11 – potrącenia amortyzacyjne),

c)      w postanowieniu z dnia 20 czerwca 2012 r. (III CZP 85/11 – części oryginalne),

d)      w uchwale z dnia 12 października 2001 r. (III CZP 57/01 – utrata wartości handlowej).

Celem Raportu jest praktyczna ocena przyjętych przez zakłady ubezpieczeń modeli likwidacji szkód komunikacyjnych pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ukształtowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego. W ocenie bowiem Rzecznika Ubezpieczonych, orzecznictwo Sądu Najwyższego ma decydujące znaczenie dla właściwego rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych i odpowiedniej wykładni prawa, ponieważ do zadań Sądu Najwyższego w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości należy zapewnienie zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych, a także podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne (art. 183 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23.11.2002 roku o Sądzie Najwyższym). W związku z powyższym, z uwagi na konstytucyjne umocowania Sądu Najwyższego, Jego zadania oraz profesjonalny autorytet, w opinii Rzecznika Ubezpieczonych, punktem odniesienia przy wykładni przepisów powszechnie obowiązującego prawa, powinna być wykładnia prawa dokonana przez Sąd Najwyższy.

 

An insurance expert.Raport opisuje aktualnie stosowane przez ubezpieczycieli praktyki likwidacji szkód podczas rozpatrywania roszczeń poszkodowanych oraz sposób implementacji wytycznych Sądu Najwyższego do procedur likwidacyjnych w odniesieniu do zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, dopuszczalności stosowania potrąceń amortyzacyjnych, części potrzebnych do naprawy uszkodzonego pojazdu, oraz utraconej wartości handlowej.

źródło : RZU.GOV.PL

———————————-

Kontakt

SITCAR

sitcar_logo

Adresy punktów wynajmu pojazdów w kilku województwach: śląskim, małopolskim, dolnośląskim i opolskim:

REZERWACJA I WYNAJEM POJAZDÓW 24h/dobę

tel. +48 730 734 066

sitcar@wp.pl sitcar_baner

Katowice:
ul. Mielęckiego 10 lok. 503
40-013 Katowice
tel.: (+48) 730 734 066

Gliwice:
Dworzec PKP / miejsca parkingowe
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 12
44-100 Gliwice
tel.: (+48) 730 734 066

Zabrze:
Dworzec PKP/ parking
ul. Plac Dworcowy 2
41-800 Zabrze
tel.: (+48) 730 734 066

Częstochowa:
Dworzec PKP/ miejsca parkingowe
ul. Piłsudskiego 38
42-200 Częstochowa
tel.: (+48) 730 734 066

Opole:
Dworzec PKP/miejsca parkingowe
ul. Krakowska Opole
tel.: (+48) 730 734 066

Kraków:
Dworzec PKP/miejsca parkingowe
ul. Bosacka
31-505 Kraków
tel.: (+48) 730 734 066

Wrocław:
ul. Leszczyńskiego 4 lok. 25
50-078 Wrocław
tel.: (+48) 730 734 066

Nasi kierowcy dostarczą oczywiście wybrany samochód pod wskazany przez Państwa adres! Zapraszamy do współpracy.

Trackbacks & Pings