Obligacje korporacyjne Kraków

On 20 sierpnia 2013 by admin

Emisja obligacji PIB obligacje korporacyjne Kraków

Często zdarza sie, że przy inicjowaniu czy też kontynuowaniu bardzo ważnego projektu finansowego rodzi się potrzeba znalezienia dodatkowych finansów inwestycyjnych. Wiele firm sięga wtedy po rozwiazanie w postaci pożyczki bankowej – nie trzeba dodawać, jakie niesie to ze sobą praktyczne owoce (wysokie koszta, dłużące się kwestie formalne itp.) Innym wyjściem z sytuacji, co do tego typu działań jest emisja papierów dłuznych czyli obligacji. Moga one być nabywane przez osoby prywatne jak i również inne podmioty gospodarcze. Jasne jest, że każdy dłużnik czyli emitent  zobowiazuje sie do terminowego wykupu  obligacji jak i zapłaty  wczesniej ustalonych przez obie strony odsetek procentowych od całej transakcji (zawsze niższych od odsetek kredytów bankowych). Kupujący (obligatariusz)

pib2a

 uzyskuje możliwość pewnego, przyszłościowego zysku, który staje sie podstawą do tworzenia przez niego własnych planów strategicznych.

Emisja obligacji korporacyjnych

Gruntownie wysoka skuteczność tego rozwiązania polega na tym, że obie strony tego procesu biznesowego odnoszą zamierzone korzyści: emitent – środki inwestycyjne zaś obligatariusz zyski czysto pieniężne. Każda operacja tego typu jest obarczona pewnego rodzaju ryzykiem związanym z ogólną koniunkturą rynku, rzutującą na sytuację mikroekonomiczną poszczególnych firm, częstokroć również tych emitujących obligacje. Jednak praktyka pokazuje, że zazwyczaj jest to sytuacja przejściowa nie wpływajaca znacząco na sensowność podejmowania decyzji o tego typu ruchach biznesowych.

Inną formą tego rozwiązania są obligacje skarbowe. Ale to już w innym felietonie.

Comments are closed.