Ekologia Knurów

On 14 czerwca 2010 by admin

Przedstawiciele Koła Miejskiego  Polskiego Klubu Ekologicznego  Okręgu Górnośląskiego starają się wzniecać wrażliwość przyrodniczą wśród mieszkańców najbliższej okolicy, popularyzować idee dbałości o środowisko naturalne poprzez działania edukacyjne i szeroko rozumianą aktywność społeczną. W roku 2005 – z inicjatywy jednego z radnych miasta Knurów wraz z Bogdanem Wachowiczem (dzisiejszym prezesem PKE Knurów )   powstaje Koło Miejskie Polskiego Klubu Ekologicznego w Knurowie. Nie byłoby tej inicjatywy bez naszej wcześniejszej współpracy i wielu doświadczeń z zakresu pracy społecznej i zawodowej. Zebrania założycielskie  odbyły się w Klubie Gama ( Knurów ). Dzisiaj, po pięciu latach, dalej celem organizacji jest współpraca z ludźmi pragnącymi podejmować obowiązki zawodowe z najwyższą odpowiedzialnością i nie uchylającymi się od odpowiedzialności wykraczającej poza zakład pracy, gospodarstwo, dom. Dlatego zwracamy się o twórcze wsparcie naszej organizacji, a tym samym zapewnienie większej skuteczności w chronieniu dziedzictwa przyrodniczego naszej Ojczyzny, bardziej roztropnego gospodarowania i korzystania z przyrody, która jest darem o niepowtarzalnej i nieocenionej wartości dla każdego. Zapoznaj się z najnowszym felietonem Czy można powiedzieć NIE  energetyce jądrowej w Polsce.


One Response to “Ekologia Knurów”